سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

اربعین حسینی تسلیت باد

مطلب پیش نویس است
اربعین حسینی تسلیت باد

فرارسیدن اربعین حسینی را به اعضای محترم سازمان و عاشقان آن امام همام تسلیت عرض می نماییم . 

 

( روابط عمومی سازمان )