سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

اربعین حسینی تسلیت باد

۱۳۹۶/۰۸/۱۷ تعداد بازدید: ۱۹۹
print
اربعین حسینی تسلیت باد

فرارسیدن اربعین حسینی را به اعضای محترم سازمان و عاشقان آن امام همام تسلیت عرض می نماییم . 

 

( روابط عمومی سازمان )