امکان نمایش اختراعات و نوآوری ها در نمایشگاه آتماک آی فارم

مطلب پیش نویس است
امکان نمایش اختراعات و نوآوری ها در نمایشگاه آتماک آی فارم

به اطلاع کلیه اعضای حقیقی و حقوقی سازمان می رساند، طبق هماهنگی صورت گرفته با برگزار کننده محترم نمایشگاه ATMAK IFARM 2018 تهران، شرکت برساز رویداد پارسه، مقرر گردید امکان معرفی محصولات، تولیدات و اختراعات نوآورانه اعضای سازمان به دو شکل برگزاری Work Shop  ( برگزاری سخنرانی معرفی ) و Innovation Day 
( نمایش محصولات و تولیدات ) در محل نمایشگاه برای اعضای سازمان به صورت رایگان فراهم گردد. علاقه مندان می توانند پروپوزال موضوع خود را جهت بررسی و تصویب نهایی در دبیرخانه مشترک نمایشگاه به آدرس info@agrieng.org ارسال و یا با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مربوطه هماهنگی لازم را به عمل آورند.

تلفن هماهنگی سازمان مرکزی : 88987148 و 09369845880