سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

برنامه زمان بندی پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استانی

مطلب پیش نویس است
برنامه زمان بندی پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استانی

برنامه زمان بندی پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استانی:

1- تشکیل کمیته های اجرایی و نظارت انتخابات استان حداکثر تا تاریخ 97/01/28

2- ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای استان 97/02/01 لغایت 05/02/97 به مدت 5 روز

3- بررسی صلاحیت های داوطلبان شورای استان طبق ضوابط مندرج در قانون، فصل پنجم آیین نامه اجرایی و دستورالعمل پنجمین دوره انتخابات از تاریخ 97/02/08 لغایت 97/03/12

4- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از 97/03/13 تا 97/03/20

5- اعلام نتایج نهایی اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده حداکثر تا تاریخ 97/03/22

6- تبلیغات انتخابات داوطلبان شورای استان 97/03/27 لغایت 97/03/30 به مدت 7 روز

7- تشکیل مجمع عمومی سازمان استان ها به طور همزمان در سراسر کشور در اولین جمعه تیرماه سال 97 مورخ 97/04/01 از ساعت 9 صبح لغایت یازده

8- انجام انتخابات در صورت به حد نصاب رسیدن مجمع عمومی اول(نصف به علاوه یک)

9- انجام مرحله دوم انتخابات(در صورت نداشتن حد نصاب در مرحله اول)در چهارمین جمعه تیرماه سال 97 مورخ 97/04/22 از ساعت 9 صبح لغایت 16

10- ثبت شکایات تا دو روز بعد از برگزاری انتخابات

11- رسیدگی به شکایات بعد از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج ظرف مدت 5 روز توسط هیئت نظارت استان

12- اعلام نظر قطعی و نهایی در خصوص انتخابات استان توسط هیئت نظارت مرکزی، ده روز پس از اعلام نتایج انتخابات توسط هیئت نظارت استان

13- تشکیل اولین جلسه شورای جدید استان بلافاصله پس از تایید انتخابات و انتخاب رئیس، نایب رئیس، دبیر و خزانه دار شورای استان و انتخاب دو نفر نماینده استان در مجمع عمومی شورای مرکزی و معرفی آنان به سازمان مرکزی

14- تشکیل مجمع عمومی جدید سازمان مرکزی و انجام انتخابات شورای مرکزی جدید در روز پنج شنبه مورخ 97/06/15 جهت اجرای بند (1) ماده (14) قانون تاسیس سازمان

15- تشکیل اولین جلسه شورای مرکزی و شروع فعالیت شورای جدید در تاریخ 97/07/19

 

شرایط داوطلبان عضویت در شورای استان:

الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ب- نداشتن محکومیت موثر کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیر قانونی

ج- نداشتن سوء شهرت اجتماعی و شغلی

د- عضویت در سازمان و داشتن عضویت معتبر

تبصره:داوطلبان عضویت در شورای مرکزی طبق قانون باید دارای یکی از مدارک دکترا، کارشناسی ارشد یا کارشناسی با سابقه کار حرفه ای به ترتیب 3، 7 و یا 10 سال پس از اخذ مدرک کارشناسی باشد.