برنامه زمان بندی پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استانی

مطلب پیش نویس است
برنامه زمان بندی پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استانی

برنامه زمان بندی پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استانی:

1- تشکیل کمیته های اجرایی و نظارت انتخابات استان حداکثر تا تاریخ 97/01/28

2- ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای استان 97/02/01 لغایت 05/02/97 به مدت 5 روز

3- بررسی صلاحیت های داوطلبان شورای استان طبق ضوابط مندرج در قانون، فصل پنجم آیین نامه اجرایی و دستورالعمل پنجمین دوره انتخابات از تاریخ 97/02/08 لغایت 97/03/12

4- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از 97/03/13 تا 97/03/20

5- اعلام نتایج نهایی اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده حداکثر تا تاریخ 97/03/22

6- تبلیغات انتخابات داوطلبان شورای استان 97/03/27 لغایت 97/03/30 به مدت 7 روز

7- تشکیل مجمع عمومی سازمان استان ها به طور همزمان در سراسر کشور در اولین جمعه تیرماه سال 97 مورخ 97/04/01 از ساعت 9 صبح لغایت یازده

8- انجام انتخابات در صورت به حد نصاب رسیدن مجمع عمومی اول(نصف به علاوه یک)

9- انجام مرحله دوم انتخابات(در صورت نداشتن حد نصاب در مرحله اول)در چهارمین جمعه تیرماه سال 97 مورخ 97/04/22 از ساعت 9 صبح لغایت 16

10- ثبت شکایات تا دو روز بعد از برگزاری انتخابات

11- رسیدگی به شکایات بعد از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج ظرف مدت 5 روز توسط هیئت نظارت استان

12- اعلام نظر قطعی و نهایی در خصوص انتخابات استان توسط هیئت نظارت مرکزی، ده روز پس از اعلام نتایج انتخابات توسط هیئت نظارت استان

13- تشکیل اولین جلسه شورای جدید استان بلافاصله پس از تایید انتخابات و انتخاب رئیس، نایب رئیس، دبیر و خزانه دار شورای استان و انتخاب دو نفر نماینده استان در مجمع عمومی شورای مرکزی و معرفی آنان به سازمان مرکزی

14- تشکیل مجمع عمومی جدید سازمان مرکزی و انجام انتخابات شورای مرکزی جدید در روز پنج شنبه مورخ 97/06/15 جهت اجرای بند (1) ماده (14) قانون تاسیس سازمان

15- تشکیل اولین جلسه شورای مرکزی و شروع فعالیت شورای جدید در تاریخ 97/07/19

 

شرایط داوطلبان عضویت در شورای استان:

الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ب- نداشتن محکومیت موثر کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیر قانونی

ج- نداشتن سوء شهرت اجتماعی و شغلی

د- عضویت در سازمان و داشتن عضویت معتبر

تبصره:داوطلبان عضویت در شورای مرکزی طبق قانون باید دارای یکی از مدارک دکترا، کارشناسی ارشد یا کارشناسی با سابقه کار حرفه ای به ترتیب 3، 7 و یا 10 سال پس از اخذ مدرک کارشناسی باشد.