تخفیف عضویت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

مطلب پیش نویس است
تخفیف عضویت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

به منظور فرارسیدن ایام مبارک رمضان و متعاقبأ سالروز تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، جهت عضویت و تمدید عضویت اعضای حقیقی و حقوقی از تاریخ 1397/02/28 لغایت 1397/03/28 پنجاه درصد تخفیف لحاظ گردید.