تخفیف عضویت و تمدید

مطلب پیش نویس است
تخفیف عضویت و تمدید

 به اطلاع می رساند، به مناسبت سوم تیر ماه ، سالروز تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، از ساعت 8 صبح مورخ 03 / 04 / 97  لغایت ساعت 8 صبح  مورخ 16 / 04 / 97 ، ثبت نام و تمدید عضویت با 50 درصد تخفیف انجام خواهد شد.