سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

خدمات سازمانی اعضاء محترم

۱۳۹۳/۱۱/۳۰ تعداد بازدید: ۸۲۲۲
print
خدمات سازمانی اعضاء محترم

با عنایت و توجه ریاست محترم سازمان مبنی برخدمت رسانی به اعضاء محترم بخش خدمات سازمانی با جدیت کار خود را ادامه میدهد  وخدمات ( درمانی - گردشگری - تسهیلات - آموزشی و فرهنگی - خدمات فروشگاهی و  ورزشی) درآینده نزدیک قابل حصول میباشد و امکان استفاده برای کلیه اعضاء وجود دارد  

 

  لینک خدمات سازمانی اینجا کلیک کنید