سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

دهه فجر انقلاب اسلامی

مطلب پیش نویس است
دهه فجر انقلاب اسلامی

فرارسیدن دهه مبارک فجر و سالگرد شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به تمامی فجرآفرینان به خصوص اعضاء وخانواده بزرگ سازمان تبریک وتهنیت عرض می نماییم.

روابط عمومی سازمان