ولادت حضرت زینب و روز پرستار

مطلب پیش نویس است
ولادت حضرت زینب و روز پرستار

 در خجسته روز میلاد بانوی کربلا
پرستار دل های زخم دیده خرابه های شام و در فرخنده روز گرامی داشت
مقام پرستار، یاد همه پرستاران صحنه جهاد و نبرد را گرامی داریم . . .