اطلاعیه ثبت نام

مطلب پیش نویس است
اطلاعیه ثبت نام

 به اطلاع کلیه اعضا محترم سازمان که متقاضی تمدید ثبت نام یا اعضایی که متقاضی عضویت در این سازمان  می باشد می رساند با توجه به اینکه در بعضی از گواهی نامه های دانش آموختگی معدل درج نمی گردد ، ملاک اعلام  معدل ، خود اظهاری فرد متقاضی می باشد، بدیهی است در صورت اثبات هر گونه مغایرت مسئولیت قانونی برعهده فرد متقاضی خواهد بود.