سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

اطلاعیه ثبت نام

۱۳۹۷/۰۴/۱۳ تعداد بازدید: ۴۲۰
print
اطلاعیه ثبت نام

 به اطلاع کلیه اعضا محترم سازمان که متقاضی تمدید ثبت نام یا اعضایی که متقاضی عضویت در این سازمان  می باشد می رساند با توجه به اینکه در بعضی از گواهی نامه های دانش آموختگی معدل درج نمی گردد ، ملاک اعلام  معدل ، خود اظهاری فرد متقاضی می باشد، بدیهی است در صورت اثبات هر گونه مغایرت مسئولیت قانونی برعهده فرد متقاضی خواهد بود.