اطلاعیه مربوط به راه اندازی فرایند الکترونیکی رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران حقیقی

مطلب پیش نویس است
اطلاعیه مربوط به راه اندازی فرایند الکترونیکی رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران حقیقی

 قابل توجه اعضای حقیقی متقاضی رتبه بندی مشاوره و پیمانکاری

    به اطلاع اعضای محترم می رساند از روز شنبه مورخ 97/05/06 تمامی مراحل ثبت درخواست رتبه بندی اعضای حقیقی، بررسی و تایید پرونده های رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران حقیقی از طریق سامانه خدمات الکترونیکی سازمان به آدرس(iaeo.ir) به صورت الکترونیکی انجام می گیرد. بدیهی است به پرونده هایی که بعد از تاریخ یاد شده و خارج از سامانه ارائه گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا موضوع رتبه بندی الکترونیکی مشاوران و پیمانکاران حقوقی نیز در دست انجام است  که به محض تکمیل متعاقبا اعلام خواهد شد.