سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

اطلاعیه مربوط به راه اندازی فرایند الکترونیکی رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران حقیقی

۱۳۹۷/۰۵/۰۸ تعداد بازدید: ۱۹۶
print
اطلاعیه مربوط به راه اندازی فرایند الکترونیکی رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران حقیقی

 قابل توجه اعضای حقیقی متقاضی رتبه بندی مشاوره و پیمانکاری

    به اطلاع اعضای محترم می رساند از روز شنبه مورخ 97/05/06 تمامی مراحل ثبت درخواست رتبه بندی اعضای حقیقی، بررسی و تایید پرونده های رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران حقیقی از طریق سامانه خدمات الکترونیکی سازمان به آدرس(iaeo.ir) به صورت الکترونیکی انجام می گیرد. بدیهی است به پرونده هایی که بعد از تاریخ یاد شده و خارج از سامانه ارائه گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا موضوع رتبه بندی الکترونیکی مشاوران و پیمانکاران حقوقی نیز در دست انجام است  که به محض تکمیل متعاقبا اعلام خواهد شد.