اعلام اسامی نهایی پذیرفته شدگان آزمون و مصاحبه تکمیل ظرفیت امور اراضی

مطلب پیش نویس است

پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص اعلام نتایج آزمون مربوط به تکمیل ظرفیت تصدی گری امور اراضی ، بدین وسیله اسامی پذیرفته شدگان نهایی به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

در اعلام نتایج نهایی آزمون مذکور، انتخاب افراد با توجه به بومی بودن و بر اساس بالاترین امتیاز انجام شده است.

**لازم به ذکر است زمان شروع به کار متعاقبا از طریق سایت سازمان، کانال تلگرام و ارسال پیامک به اطلاع پذیرفته شدگان نهایی خواهد رسید.