اعلام اسامی پذیرفته شدگان سومین آزمون مسئولین فنی واحدهای تولیدی

مطلب پیش نویس است
اعلام اسامی پذیرفته شدگان سومین آزمون مسئولین فنی واحدهای تولیدی

اعلام اسامی پذیرفته شدگان سومین آزمون مسئولین فنی واحدهای تولیدی

 

پیرو برگزاری سومین آزمون مسئولین فنی واحدهای تولیدی، اسامی پذیرفته شدگان آزمون مذکور در قالب فایل پیوست اعلام می گردد. زمان و مکان برگزاری مصاحبه متعاقبا از طریق سایت سازمان و ارسال پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.