سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

اعلام اسامی پذیرفته شدگان سومین آزمون مسئولین فنی واحدهای تولیدی

۱۳۹۶/۱۲/۲۳ تعداد بازدید: ۴۹۱
print
اعلام اسامی پذیرفته شدگان سومین آزمون مسئولین فنی واحدهای تولیدی

اعلام اسامی پذیرفته شدگان سومین آزمون مسئولین فنی واحدهای تولیدی

 

پیرو برگزاری سومین آزمون مسئولین فنی واحدهای تولیدی، اسامی پذیرفته شدگان آزمون مذکور در قالب فایل پیوست اعلام می گردد. زمان و مکان برگزاری مصاحبه متعاقبا از طریق سایت سازمان و ارسال پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.