سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

اعلام زمان آزمون پایان دوره آموزشی واگذاری تصدی گری امور اراضی(تکمیل ظرفیت)

مطلب پیش نویس است

با عنایت به برگزاری دوره آموزشی واگذاری تصدی گری امور اراضی(تکمیل ظرفیت)، بدین وسیله زمان و مکان آزمون پایان دوره به شرح ذیل به اطلاع شرکت کنندگان در دوره مذکور می رسد.

زمان: روز چهارشنبه مورخ 96/08/24 از ساعت 14:30 تا 16:00

مکان: مشهد، خیابان راهنمایی، نبش راهنمایی 22، دبیرستان شهید علی اکبر جباریان

توضیحات:

-به همراه داشتن جزوه، کتاب، لب تاپ و تبلت و موبایل در جلسه آزمون ممنوع می باشد.

-سوالات چهار گزینه ای و دارای نمره منفی می باشد.

-تعداد سوالات آزمون 80 سوال بوده و شرط قبولی کسب حداقل 60% نمره قبولی می باشد.

-همراه داشتن کارت عضویت و کارت ملی جهت احراز هویت الزامی است.