اعلام نتایج اولیه شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای استان

مطلب پیش نویس است
اعلام نتایج اولیه شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای استان

مجمع عمومی نوبت دوم و پنجمین دوره انتخابات شورای استان روز جمعه مورخ 97/04/22 در محل سالن ورزشی 22 بهمن دانشگاه فردوسی برگزار شد ضمن تشکر از مشارکت فعال اعضای سازمان در انتخابات، نتایج اولیه شمارش آرای داوطلبین عضویت در شورای استان از مجموع 896 رای ماخوذه به شرح فایل پیوست اعلام می گردد. زمان قبولی شکایات احتمالی،دو روز پس از پایان انتخابات (روزهای 23 و 24 تیرماه در ساعات اداری)بوده که بایستی همراه با مستندات و دلایل لازم به هیئت نظارت استان که در محل سازمان نظام مهندسی مستقر می باشد، ارائه گردد. به شکایات غیر مستند، بدون نام و مشخصات و نشانی شاکی، بدون امضاء و ارائه بعد از تاریخ مقرر، ترتیب اثر داده نخواهد شد. هیئت نظارت نیز ظرف مدت 5 روز به شکایات احتمالی رسیدگی و نتیجه را به هیئت نظارت مرکزی اعلام خواهد نمود.  

(کمیته اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات استان)