اعلام نتایج دوازدهمین آزمون طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار

مطلب پیش نویس است
اعلام نتایج دوازدهمین آزمون طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار

اعلام نتایج دوازدهمین آزمون طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

متقاضیان دوازدهمین آزمون طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری می توانند از تاریخ 96/12/14 با مراجعه به کارتابل خود در سامانه ثبت­ نام الکترونیکی سازمان به آدرس www.iaeo.ir از طریق منوی کاربری کارنامه آزمون مربوطه را مشاهده نمایند. متقاضیان آزمون مذکور پس از مشاهده کارنامه خود در صورت نیاز حداکثر تا تاریخ 96/12/24، می توانند نسبت به ثبت اعتراض به دروس مورد نظر از طریق کارتابل خود در سامانه مربوطه اقدام نمایند.

گفتنی است ثبت اعتراض حداکثر به دو درس از دروس شش گانه امکان پذیر می باشد. بدیهی است گواهینامه ­های قبولی آزمون یاد شده پس از رسیدگی به اعتراضات، صادر و به استان مربوطه ارسال خواهد شد.