اعلام نتیجه تکمیل ظرفیت طرح تغذیه گیاهی

مطلب پیش نویس است
اعلام نتیجه تکمیل ظرفیت طرح تغذیه گیاهی

 قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون تکمیل ظرفیت طرح بوته(تغذیه گیاهی)

بدین وسیله نتایج آزمون کتبی تکمیل ظرفیت طرح بوته(تغذیه گیاهی) که روز دوشنبه مورخ 96/10/11 برگزار گردید به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

**افرادی که حداقل نمره 40 از 80 را کسب نموده اند لازم است در صورت عدم تمدید عضویت، نسبت به تمدید کارت خود اقدام نمایند .

(بدیهی است افرادی می توانند در دوره های آموزشی که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد، شرکت نمایند که دارای عضویت معتبر باشند)