سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

اعلام نتیجه تکمیل ظرفیت طرح تغذیه گیاهی

۱۳۹۶/۱۰/۱۶ تعداد بازدید: ۵۸۴
print
اعلام نتیجه تکمیل ظرفیت طرح تغذیه گیاهی

 قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون تکمیل ظرفیت طرح بوته(تغذیه گیاهی)

بدین وسیله نتایج آزمون کتبی تکمیل ظرفیت طرح بوته(تغذیه گیاهی) که روز دوشنبه مورخ 96/10/11 برگزار گردید به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

**افرادی که حداقل نمره 40 از 80 را کسب نموده اند لازم است در صورت عدم تمدید عضویت، نسبت به تمدید کارت خود اقدام نمایند .

(بدیهی است افرادی می توانند در دوره های آموزشی که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد، شرکت نمایند که دارای عضویت معتبر باشند)