انتخاب اعضای کمیته اجرایی و هیئت نظارت

مطلب پیش نویس است
انتخاب اعضای کمیته اجرایی و هیئت نظارت

قابل توجه اعضای محترم سازمان

 

در راستای اجرای  مواد 41 و 70 آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان، اعضای کمیته اجرایی و هیئت نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  خراسان رضوی  به شرح ذیل انتخاب گردید.

 

کمیته اجرایی :

آقای حسین سابقی

رئیس کمیته

آقای احمد قدرت نما

نایب رئیس کمیته

آقای حسن زاده رحیم

دبیر کمیته

 

هیئت نظارت :

آقای جعفر جمشید نژاد عنبرانی

رئیس هیئت نظارت

آقای محمود رضا کریمی شهری

دبیر هیئت نظارت

آقای وحید غریب

عضو هیئت نظارت

 

ضمنا محل استقرار اعضاء کمیته اجرایی و هیئت نظارت به شرح ذیل می باشد.

مشهد ، خیابان راهنمایی ، نبش راهنمایی 25 ، سالن جلسات شورای سازمان

 جهت پاسخگویی به هر گونه پرسش احتمالی با شماره تماس 38446090یا 38460773 داخلی 25  و38411299  تماس حاصل فرمایید .