بانک اطلاعاتی کارآفرینان و مخترعین

۱۳۹۷/۱۰/۱۳ تعداد بازدید: ۱۴۵
print
بانک اطلاعاتی کارآفرینان و مخترعین

این سازمان به منظور شناخت توانایی های اعضای کارآفرین و مخترع و تسهیل دسترسی  به آنان جهت حضور در نمایشگاههای داخل و خارج کشور در صدد تهیه بانک اطلاعاتی جامعی از اعضاء می باشد، از این رو از اعضای محترم سازمان که در زمینه کارآفرینی فعال بوده و اختراع و نوآوری توسط آنها به ثبت رسیده، درخواست می گردد فرم مربوطه را تکمیل نمایند.

 

جهت تکمیل فرم کلیک نمایید