برگزاری دوره آموزشی اتوکد (مهلت ثبت نام 9 مهر ماه )

مطلب پیش نویس است
برگزاری دوره  آموزشی  اتوکد (مهلت ثبت نام 9 مهر ماه )

  

 

 

 ثبت نام دوره اتوکد

 

مهلت ثبت نام : 97/07/09  

 

ظرفیت دوره :14 نفر

 

تاریخ برگزاری دوره :10/ 97/07 لغایت 97/07/12 

 

جهت ثبت به آدرس

 

www.agrieng.org   (خدمات الکترونیکی سازمان -سانکا )مراجعه شود.