برگزاری دوره اتوکد

مطلب پیش نویس است
برگزاری دوره اتوکد

 به استحضار اعضای محترم می رساند این سازمان در نظر دارد دوره آموزشی اتوکد را طبق برنامه زمان بندی ذیل برگزار نماید:

زمان برگزار دوره:

روزهای  سه شنبه (24 بهمن) از ساعت 15 تا 19/30 

           ، چهارشنبه(25 بهمن) از ساعت 8/30 تا 12 و 14 تا 18

           و پنجشنبه (26 بهمن) از ساعت 8/30 تا 12 و 14 تا 18

هزینه شرکت در دوره مذکور (شامل حق التدریس مدرسین، مکان برگزاری و پذیرایی ) مبلغ 600000 ریال (ششصدهزار ریال)می باشد که ضرورت دارد به صورت اینترنتی در قسمت ثبت نام دوره آموزشی در سایت سازمان پرداخت گردد.

*ضمنا حداکثر ظرفیت دوره مذکور 15 نفر می باشد.

*مکان دوره در صورت رسیدن به حد نصاب لازم متعاقبا به اطلاع ثبت نام کنندگان دوره خواهد رسید.

***شرکت در دوره آموزشی و نیز شرکت در آزمون پایان دوره(روز پنجشنبه مورخ 26 بهمن) و اخذ نمره 12 از 20 بمنظور صدور گواهینامه آموزشی الزامی است.

*** همراه داشتن  یک قطعه عکس جهت صدور گواهینامه آموزشی ضروری است.