برگزاری دوره GPS (مهلت ثبت نام 3 مهر ماه)

مطلب پیش نویس است
برگزاری دوره GPS (مهلت ثبت نام 3 مهر ماه)

  

 ثبت نام دوره GPS

 

مهلت ثبت نام : 97/07/03  

 

ظرفیت دوره :15 نفر

 

تاریخ برگزاری دوره :04/ 97/07 

 

جهت ثبت به آدرس

 

www.agrieng.org   (خدمات الکترونیکی سازمان -سانکا )مراجعه شود.

 

نظرات
 نام:
 * نظر: