سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

تخفیف 5 الی 12 درصدی بیمه عمر پاسارگاد

۱۳۹۷/۰۵/۲۵ تعداد بازدید: ۵۰۰
print
تخفیف 5 الی 12 درصدی بیمه عمر پاسارگاد

قابل توجه اعضای محترم سازمان 

جهت برخورداری از بیمه عمر پاسارگاد با تخفیف 5 الی 12% (با توجه به مبلغ پرداختی) بر اساس تعهدات ذیل بانمایندگی 77896شماره تلفن 09392422241آقای بابک ایزدی تماس حاصل نمایید.