ترکیب هیئت رئیسه شورای پنجم مشخص شد

۱۳۹۷/۰۸/۰۷ تعداد بازدید: ۳۵۲
print
ترکیب هیئت رئیسه شورای پنجم مشخص شد

 با برگزاری سومین جلسه شورای سازمان ترکیب هیئت رئیسه شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی تعیین گردید .

 به گزارش روابط عمومی سازمان در این جلسه که با حضور همه اعضاء انتخابی و انتصابی برگزار گردید . آقایان محمد علی قناد زاده به سمت رئیس شورا( رئیس سازمان ) ، ناصر صداقت (نائب رئیس )، حمید رضا شریفی (خزانه دار) و خانم منصوره رئیسی (دبیر شورا)برای مدت چهار سال انتخاب شدند. 

همچنین در اولین جلسه شورا ،  آقای عباس فلاح طوسی و خانم منصوره رئیسی به عنوان نمایندگان استان خراسان رضوی در سازمان مرکزی انتخاب و معرفی گردیدند.