تمدیدمهلت ثبت نام درسومین آزمون مسؤولین فنی واحد های تولیدی و خدماتی

مطلب پیش نویس است
تمدیدمهلت ثبت نام درسومین آزمون مسؤولین فنی واحد های تولیدی و خدماتی

 با عنایت به درخواست اعضای محترم سازمان وطبق نامه معاونت محترم آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور  مهلت ثبت نام درسومین آزمون مسؤولین فنی واحد های تولیدی و خدماتی ( گرایش دام و طیور در استان خراسان رضوی )تا تاریخ 26 بهمن ماه سال جاری تمدید شد.

شایان ذکر است  آزمون یاد شده روز پنج شنبه، 10 اسفندماه سال جاری، به صورت سراسری در حوزه های امتحانی تعیین شده، برگزار خواهد شد.

ضمنا متقاضیان آزمون مذکور بایستی  از تاریخ 96/12/01 با مراجعه به سایتwww.iaeo.ir از طریق منوی کاربری نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند.