سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

تمدید مهلت ثبت نام آزمون ادواری

۱۳۹۶/۱۲/۲۰ تعداد بازدید: ۲۱۷
print
تمدید مهلت ثبت نام آزمون ادواری

 با عنایت به نامه شماره 4960/96 / س/ن مورخ 96/12/19  معاونت آموزشی و فنی سازمان مرکزی مهلث ثبت نام آزمون ادواری تا تاریخ 97/1/14 تمدید گردید. پس از اتمام مهلت ثبت نام ، نتایج آزمون ضمن ارسال به سازمان نظام مهندسی استان در کارتابل متقاضی اعلام خواهد شد .