سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

تمدید مهلت ثبت نام سیزدهمین آزمون طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

۱۳۹۷/۰۷/۰۲ تعداد بازدید: ۱۸۶
print
تمدید مهلت ثبت نام سیزدهمین آزمون طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

 به اطلاع می رساند، با عنایت به درخواست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ها و اعضای محترم، مهلت ثبت نام در سیزدهمین آزمون طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری، تا ساعت 24 مورخ 1397/07/20 تمدید گردید.