تمدید مهلت ثبت نام سیزدهمین آزمون طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

مطلب پیش نویس است
تمدید مهلت ثبت نام سیزدهمین آزمون طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

 به اطلاع می رساند، با عنایت به درخواست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ها و اعضای محترم، مهلت ثبت نام در سیزدهمین آزمون طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری، تا ساعت 24 مورخ 1397/07/20 تمدید گردید.