سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال

مطلب پیش نویس است
ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال

  متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال فراگیر و اشتغال پایدار روستایی و عشایر به سایت http://kara.mcls.gov.ir مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل های پیوست مراجعه فرمایید.