ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال

مطلب پیش نویس است
ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال

  متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال فراگیر و اشتغال پایدار روستایی و عشایر به سایت http://kara.mcls.gov.ir مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل های پیوست مراجعه فرمایید.