حضور ریاست سازمان در جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار

۱۳۹۷/۱۰/۱۸ تعداد بازدید: ۹۵
print

در جلسه ای با حضور دکتر قنادزاده رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ، مهندس برغمدی  معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی ، روسای ادارات منابع طبیعی ، دامپزشکی ، غله ، ایستگاه تحقیقات و مسئولین ادارات تابعه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار   مشکلات ،مسائل و چالش های مرتبط در حوزه وظایف و عملکرد نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد .