سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

در خصوص مجوز استفاده از آب شیرین کن برای گلخانه ها

۱۳۹۶/۱۲/۰۹ تعداد بازدید: ۳۳۶
print
در خصوص مجوز استفاده از آب شیرین کن برای گلخانه ها

 قابل توجه مهندسین مشاور سازمان نظام مهندسی در سطح استان

پیرو صورتجلسه مورخ 96/11/28 ستاد توسعه گلخانه ها براساس پاسخ استعلامات انجام پذیرفته از مدیریت شعب بانک کشاورزی در خصوص مجوز استفاده از آب شیرین کن برای گلخانه ها مصوب گردید با توجه به نقش بارز آب شیریبن کن در جلوگیری از تخریب آب و آلودگی محیط زیست نیازی به اخذ مجوز از سازمان محیط زیست نمی باشد و از آب شیرین کن در مورد شوری های بیش از حد که تبدیل آن غیر اقتصادی است ممنوع می باشد. لذا ترتیبی اتخاذ گردد که در تهیه طرح های فنی موضوع یاد شده مورد لحاظ قرار گیرد.