دستورالعمل احداث سایبان های کشاورزی

۱۳۹۷/۰۲/۱۶ تعداد بازدید: ۷۵۸
print
دستورالعمل احداث سایبان های کشاورزی

 قابل توجه مجریان محترم طرح توسعه گلخانه های کشور:

دستورالعمل احداث سایبان های کشاورزی مشتمل بر تیپ های رایج و مشخصات فنی مربوطه در سایت معاونت باغبانی به آدرس www.horticulture.maj.ir در قسمت  طرح گلخانه ها ، بخش دستورالعمل ها قابل دسترسی می باشد.