دعوتنامه شرکت در مجمع عمومی (نوبت اول) و پنجمین دوره انتخابات شورای استان

مطلب پیش نویس است
دعوتنامه شرکت در مجمع عمومی (نوبت اول) و پنجمین دوره انتخابات شورای استان

بدین وسیله از جنابعالی دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان(نوبت اول) و پنجمین دوره انتخابات شورای استانی که روز جمعه مورخ 1397/4/1 از  ساعت 8 تا 11درمحل سالن اجتماعات مدیریت صنعتی شمال شرق واقع در مشهد، بلوار بعثت، نبش بعثت 9 و در صورت رسیدن به حدنصاب قانونی با دستور کار زیر برگزار می گردد، شرکت نمایید. خواهشمنداست رأس ساعت مقرر در جلسه حضور بهم رسانید.

 

نظرات
 نام:
 * نظر: