سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

دعوتنامه شرکت در مجمع عمومی (نوبت اول) و پنجمین دوره انتخابات شورای استان

مطلب پیش نویس است
دعوتنامه شرکت در مجمع عمومی (نوبت اول) و پنجمین دوره انتخابات شورای استان

بدین وسیله از جنابعالی دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان(نوبت اول) و پنجمین دوره انتخابات شورای استانی که روز جمعه مورخ 1397/4/1 از  ساعت 8 تا 11درمحل سالن اجتماعات مدیریت صنعتی شمال شرق واقع در مشهد، بلوار بعثت، نبش بعثت 9 و در صورت رسیدن به حدنصاب قانونی با دستور کار زیر برگزار می گردد، شرکت نمایید. خواهشمنداست رأس ساعت مقرر در جلسه حضور بهم رسانید.

 

نظرات
 نام:
 * نظر: