سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

دوره آموزشی سازمان بهره وری آسیایی (APO)

۱۳۹۷/۰۷/۰۳ تعداد بازدید: ۲۴۴
print

قابل توجه اعضای محترم سازمان

با توجه به درخواست سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی (نامه پیوست) از اعضاء سازمان که مسلط به زبان انگلیسی و فعالیت در زمینه مرتبط کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست را دارند حداکثر تا تاریخ97/7/7 درخواست خود را به سازمان ارائه نمایند.