سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

رفع ایراد سایت ثبت نام وتمدید عضویت اعضا

۱۳۹۷/۰۳/۱۷ تعداد بازدید: ۴۰۰
print
رفع ایراد سایت ثبت نام وتمدید عضویت اعضا

قابل توجه اعضای محترم سازمان
به استحضار می رساند ایرادات موجود در سایت ثبت نام و تمدید عضویت اعضا بر طرف گردیده است .
با توجه به تخفبف 50 درصدی متقاضیان می توانند جهت تمدید و یا عضویت به سایت www.iaeo.irمراجعه نمایند.