رفع ایراد سایت ثبت نام وتمدید عضویت اعضا

مطلب پیش نویس است
رفع ایراد سایت ثبت نام وتمدید عضویت اعضا

قابل توجه اعضای محترم سازمان
به استحضار می رساند ایرادات موجود در سایت ثبت نام و تمدید عضویت اعضا بر طرف گردیده است .
با توجه به تخفبف 50 درصدی متقاضیان می توانند جهت تمدید و یا عضویت به سایت www.iaeo.irمراجعه نمایند.