سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

شرایط داوطلبان عضویت در شورای استان

۱۳۹۷/۰۱/۲۲ تعداد بازدید: ۴۰۵
print
شرایط داوطلبان عضویت در شورای استان


ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای استان 97/02/01 لغایت 97/02/05 به مدت 5 روز

شرایط داوطلبان عضویت

الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ب- نداشتن محکومیت موثر کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیر قانونی

ج- نداشتن سوء شهرت اجتماعی و شغلی

د- عضویت در سازمان و داشتن عضویت معتبر

تبصره:داوطلبان عضویت در شورای مرکزی طبق قانون باید دارای یکی از مدارک دکترا، کارشناسی ارشد یا کارشناسی با سابقه کار حرفه ای به ترتیب 3، 7 و یا 10 سال پس از اخذ مدرک کارشناسی باشد.

نظرات
 نام:
 * نظر: