شرایط داوطلبان عضویت در شورای استان

مطلب پیش نویس است
شرایط داوطلبان عضویت در شورای استان


ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای استان 97/02/01 لغایت 97/02/05 به مدت 5 روز

شرایط داوطلبان عضویت

الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ب- نداشتن محکومیت موثر کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیر قانونی

ج- نداشتن سوء شهرت اجتماعی و شغلی

د- عضویت در سازمان و داشتن عضویت معتبر

تبصره:داوطلبان عضویت در شورای مرکزی طبق قانون باید دارای یکی از مدارک دکترا، کارشناسی ارشد یا کارشناسی با سابقه کار حرفه ای به ترتیب 3، 7 و یا 10 سال پس از اخذ مدرک کارشناسی باشد.

نظرات
 نام:
 * نظر: