شروع ثبت نام سیزدهمین آزمون طراحی و اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار

مطلب پیش نویس است
شروع ثبت نام سیزدهمین آزمون طراحی و اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار

 

به گزارش معاونت آموزشی و فنی، بر اساس هماهنگی های انجام شده با دفتر مجری توسعه سامانه های نوین آبیاری، سیزدهمین آزمون طراحی و اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار در تاریخ های 15 و 16آذرماه سالجاری به طور همزمان در سراسر کشور در حوزه های امتحانی مورد نظر برگزار خواهد شد.

لذا متقاضیان آزمون مذکور می توانند از روز تاریخ 30 مردادماه لغایت ۳۱ شهریورماه سالجاری با مراجعه به کارتابل آموزشی خود در سامانه جامع مدیریت آموزش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به آدرس  www.agrieng.org (بخش خدمات الکترونیک سازمان -سانکا) نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

موارد قابل توجه آزمون یاد شده از قبیل برنامه زمان بندی آزمون، رشته های مورد پذیرش ، شرایط قبولی درفایل پیوست آورده شده است. ضمنا این موارد به طور کامل در سامانه آموزش(بخش اطلاعیه ها )نیز درج و در دسترس می باشد.

**شرایط قبولی در آزمون، کسب معدل دروس طراحی و اجرا هر کدام با نمره حداقل 12 می باشد.

**قبولی داوطلب در هر بخش (طراحی یا اجرا) برای حداکثر در دو دوره آزمون متوالی بعدی معتبر می باشد. 

لازم به یادآوری است متقاضیانی که در دوره های یازدهم و دوازدهم آزمون مذکور در یکی از آزمونهای اجرا و یا طراحی قبول شده اند، بایستی صرفاً در آزمونی که نمره قبولی را کسب نکرده اند، ثبت نام نمایند.

همچنین آن دسته از متقاضیانی که در آزمون دوازدهم علی رغم کسب معدل قبولی در هر دو بخش طراحی و اجرا، تنها در یک درس نمره قبولی را کسب نکرده اند، شامل آزمون تک درس شده و در مرحله ثبت نام بایستی گزینه مربوطه را به همراه درس مورد نظر انتخاب نمایند. ضمنا حوزه های امتحانی و دستورالعمل برگزاری آزمون یاد شده متعاقبا ارسال خواهد شد.