عملیاتی شدن صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار مسئولین فنی گیاهپزشکی در سامانه پنجره واحد

۱۳۹۷/۰۷/۱۹ تعداد بازدید: ۲۶۰
print
عملیاتی شدن صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار مسئولین فنی گیاهپزشکی در سامانه پنجره واحد

 با عنایت به نامه شماره 97/ 3472 /س /ن مورخ 97/07/18 معاونت برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان مرکزی به استحضار می رساند از تاریخ 17 مهرماه 1397 عملیات مربوط به صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی در سامانه پنجره واحد به آدرس :www.eagri.mag.ir ساماندهی و اجرایی گردیده است. متقاضیان جهت صدور پروانه اشتغال به کار در این حوزه می توانند به سامانه پنجره واحد مراجعه نمایند.