فراخوان کمیته اجرایی و هیات نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی در خصوص برگزاری انتخابات

مطلب پیش نویس است
فراخوان کمیته اجرایی و هیات نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی در خصوص برگزاری انتخابات

فراخوان کمیته اجرایی و هیات نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی در خصوص برگزاری انتخابات

بدین وسیله فهرست نهایی داوطلبین عضویت در شورای استانی سازمان به تعداد 61 نفر اعلام می گردد. امیداست اعضای محترم سازمان با شرکت گسترده خود در این امر مهم و نشان دادن اراده جمعی در جهت دفاع از حقوق قانونی فارغ التحصیلان بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست فعالانه در انتخابات شرکت نمایند.

تذکرات لازم:

1-زمان مجاز برای تبلیغات انتخاباتی از مورخ 97/03/24 به مدت هفت روز لغایت ساعت 24 مورخ 97/03/30 خواهد بود.

2-زمان برگزاری مجمع عمومی و انتخابات ساعت 8 صبح تا 11 روز جمعه اول تیر ماه 97 و مکان آن سالن اجتماعات مرکز مدیریت صنعتی شمال شرق واقع در مشهد، بلوار بعثت، نبش بعثت 9 می باشد.

3-اخذ رای با ارائه کارت عضویت معتبر اعضا (حداقل تا پایان سال 96) انجام خواهد شد.

4-به استناد ماده 48 آیین نامه اجرایی قانون تاسیس نظام مهندسی(فصل انتخابات)به هر عضو صرفا یک برگه تعرفه ارائه می گردد و دادن رای به نمایندگی از اعضای دیگر(به صورت وکالت )امکان پذیر نخواهد بود.

5-هر عضو  می تواند حداکثر به 7 نفر از نامزدها رای دهد.

6-خلاصه ای از رزومه کاری داوطلبینی که در مهلت مقرر تحویل کمیته اجرایی انتخابات استان شده، در زمان مجاز برای تبلیغات، در سایت سازمان استان به آدرس:www.razavi-agri-eng.ir درج و برای شناخت بیشتر اعضای محترم سازمان ، قابل بهره برداری خواهد بود.

7-اطلاعات تکمیلی در مورد برگزاری انتخابات از طریق سایت سازمان، اطلاع رسانی خواهد شد.

کمیته اجرایی و هیات نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی