قابل توجه اعضای محترم سازمان (فراخوان انتخاب اعضای حقیقی و حقوقی نمونه 1396)

مطلب پیش نویس است
قابل توجه اعضای محترم سازمان (فراخوان انتخاب اعضای حقیقی و حقوقی نمونه 1396)

 به استحضار اعضای محترم  سازمان می رساند ، این سازمان مقرر است درگرامیداشت  روز مهندس (5 اسفندماه) همانند سنوات گذشته در مراسمی از مهندسین نمونه استان تقدیر نماید. لذا شایسته است اعضای واجدشرایط  براساس فرم های ارسالی پیوست نسبت به تکمیل آن اقدام  و مستندات خود حداکثر تا تاریخ 20/11/96 را درمشهد به دبیرخانه سازمان  و در شهرستانها به نمایندگیهای سازمان تحویل نمایند.لازم به ذکر است چنانچه هر یک از اعضای محترم خارج از فرم، فعالیت شایان توجه و برجسته ای انجام داده باشند می توانند مدارک و مستندات خود را علاوه بر مدارک مورد نیاز در فرم تحویل نمایند.همچنین نحوه عملکرد کارشناسان در انجام وظایف محوله نیز در گزینش افراد نمونه ملاک خواهد بود.ضمنا فعالیتهای اعضاء از دی ماه 1395  لغایت دی ماه 1396 ملاک عمل خواهد بود.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

نظرات
 نام:
 * نظر: