سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

قابل توجه اعضای محترم سازمان

۱۳۹۷/۰۴/۲۷ تعداد بازدید: ۴۴۹
print
 قابل توجه اعضای محترم سازمان

به استحضار اعضای محترم سازمان می رساند اسامی  17 نفر از اعضای سازمان که کارت عضویت خودرا در روز جمعه 97/4/22 در اختیار افراد دیگری به منظور رای دادن به کاندیداها قرارداده بودند به استناد بند (ج) ماده 21 پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین بنا بر تصمیم هیات نظارت بر انتخابات استان، به هیئت بدوی انتظامی استان تحویل گردید.