قابل توجه ثبت نام کنندگان در دوره بازآموزی طرح نویسی دام و طیور(تغییر زمان برگزاری دوره)

مطلب پیش نویس است
قابل توجه ثبت نام کنندگان در دوره بازآموزی طرح نویسی دام و طیور(تغییر زمان برگزاری دوره)

 پیرو اطلاع رسانی قبلی در سایت سازمان و از طرفی درخواست تعدادی از ثبت نام کنندگان دوره مبنی بر تاخیر یک هفته ای دوره، بدینوسیله زمان برگزاری دوره آموزشی بازآموزی طرح نویسی  به شرح زیر تغییر می نماید:

  زمان برگزار دوره:

روزهای سه شنبه (17 بهمن) از  ساعت 8/30 تا 12 و 14 تا 18

          ، چهارشنبه (18 بهمن) از  ساعت 8/30 تا 12 و 14 تا 18

           و پنجشنبه (19 بهمن) از  ساعت 8/30 تا 14

مکان برگزاری دوره: مشهد- بلوار شهید صادقی(سازمان آب)-شهید صادقی 27 مرکز آموزش فنی و حرفه ای ارم

لازم به ذکر است دوره مذکور در قالب دو کلاس در زمان اعلام شده فوق الذکر برگزار خواهد شد.

***شرکت در دوره آموزشی و نیز شرکت در آزمون پایان دوره(روز پنجشنبه مورخ 26 بهمن) و اخذ نمره 12 از 20 بمنظور صدور گواهینامه آموزشی الزامی است.

*** همراه داشتن  یک قطعه عکس جهت صدور گواهینامه آموزشی ضروری است.