سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

قابل توجه ثبت نام کنندگان در دوره بازآموزی طرح نویسی دام و طیور(تغییر زمان برگزاری دوره)

۱۳۹۶/۱۱/۰۸ تعداد بازدید: ۵۵۷
print
قابل توجه ثبت نام کنندگان در دوره بازآموزی طرح نویسی دام و طیور(تغییر زمان برگزاری دوره)

 پیرو اطلاع رسانی قبلی در سایت سازمان و از طرفی درخواست تعدادی از ثبت نام کنندگان دوره مبنی بر تاخیر یک هفته ای دوره، بدینوسیله زمان برگزاری دوره آموزشی بازآموزی طرح نویسی  به شرح زیر تغییر می نماید:

  زمان برگزار دوره:

روزهای سه شنبه (17 بهمن) از  ساعت 8/30 تا 12 و 14 تا 18

          ، چهارشنبه (18 بهمن) از  ساعت 8/30 تا 12 و 14 تا 18

           و پنجشنبه (19 بهمن) از  ساعت 8/30 تا 14

مکان برگزاری دوره: مشهد- بلوار شهید صادقی(سازمان آب)-شهید صادقی 27 مرکز آموزش فنی و حرفه ای ارم

لازم به ذکر است دوره مذکور در قالب دو کلاس در زمان اعلام شده فوق الذکر برگزار خواهد شد.

***شرکت در دوره آموزشی و نیز شرکت در آزمون پایان دوره(روز پنجشنبه مورخ 26 بهمن) و اخذ نمره 12 از 20 بمنظور صدور گواهینامه آموزشی الزامی است.

*** همراه داشتن  یک قطعه عکس جهت صدور گواهینامه آموزشی ضروری است.