سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

قابل توجه ثبت نام کنندگان طرح تغذیه گیاهی(بوته)

مطلب پیش نویس است
قابل توجه ثبت نام کنندگان طرح تغذیه گیاهی(بوته)


اعلام منابع آزمون طرح تغذیه گیاهی(بوته)
نکته :سوالات آزمون بصورت کاربردی و چهارگزینه ای بوده و متقاضیان می توانند از منابع ذیل برای کسب اطلاعات بیشتر بهره مند گردند.
رشته خاکشناسی:
1-توصیه بهینه مصرف کود برای محصولات کشاورزی درایران (محمدجعفر ملکوتی)
2-پتاسیم درکشاورزی(محمدجعفرملکوتی)

رشته ترویج وآموزش کشاورزی:
*مدیریت در ترویج(مترجمان دکترمحمد چیذری -دکتررضا موحدی)

رشته باغبانی:
*باغبانی عمومی(دکتر مرتضی خوشخوی.انتشارات دانشگاه شیراز)

رشته زراعت:
*زراعت عمومی(دکترخواجه پور.انتشارات جهاددانشگاهی مشهد)

رشته گیاهپزشکی:
1-حشره شناسی(دکتر شجاعی .انتشارات دانشگاه تهران سال85)
2-بیماری شناسی گیاهی (ترجمه حمیدمهرآوران.چاپ دانشگاه ارومیه)

زمان ومکان برگزاری آزمون متعاقبا درسایت و همین کانال خبری اطلاع رسانی خواهد شد.

****ضمنا کارکنان شاغل دولتی مجاز به شرکت درآزمون نمی باشند.****

 


روابط عمومی سازمان