سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

قابل توجه شرکت های متقاضی همکاری در طرح تغذیه گیاهی

۱۳۹۶/۱۰/۱۴ تعداد بازدید: ۳۷۶
print
 قابل توجه شرکت های متقاضی همکاری در طرح تغذیه گیاهی

 قابل توجه شرکت های متقاضی همکاری در طرح تغذیه گیاهی به عنوان کارگزار شرکت هایی که قبلا در سایت سازمان ثبت نام نموده اند ، ضرورت دارد مدارک لازم را مطابق فایل پیوست حد اکثر تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 96/10/16 به سازمان نظام مهندسی استان تحویل دهند