قابل توجه شرکت کنندگان در هشتمین دوره آزمون ادواری

۱۳۹۷/۱۰/۱۱ تعداد بازدید: ۱۹۲
print
 قابل توجه شرکت کنندگان در هشتمین دوره آزمون ادواری

به اطلاع شرکت کنندگان در هشتمین دوره آزمون ادواری می رساند به استناد نامه شماره 97 /6427 /س /ن مورخ 97/10/09 سرپرست محترم معاونت آموزشی و فنی سازمان مرکزی، نتایج  به همراه گواهینامه قبولی آزمون مذکور در کارتابل عضو در سامانه آموزش به 

آدرس http://www.agrieng.org/sanka   

موجود می باشد. اعضای محترم می توانند با مراجعه به کارتابل خود، نسبت به پرینت گواهینامه(در صورت قبولی در آزمون)اقدام نمایند.