قابل توجه کارشناسان ناظر ، مشاورین و مسئولین فنی گلخانه، قارچ، دام و طیور و شیلات (شرایط ارجاع کار در سال 1397)

مطلب پیش نویس است
قابل توجه کارشناسان ناظر ، مشاورین و مسئولین فنی گلخانه، قارچ، دام و طیور و شیلات (شرایط ارجاع کار در سال 1397)
  به اطلاع کلیه کارشناسان ناظر، مشاورین و مسئولین فنی گلخانه، قارچ، دام، طیور و شیلات می رساند ارجاع کار به کلیه کارشناسان در سال 1397 منوط به داشتن شرایط ذیل می باشد:

الف-داشتن اعتبار عضویت تا پایان سال 1397

ج-داشتن پروانه اشتغال بکار معتبر از نظام مهندسی

 لذا کلیه کارشناسان ناظری که فاقد شرایط مذکور می باشند ضرورت دارد هر چه سریعتر و حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه 1397 نسبت به رفع نقص موارد احتمالی اقدام نمایند. بدیهی است پس از تاریخ مذکور ارجاع کار فقط به کارشناسانی انجام خواهد شد که دارای کارت معتبر و پروانه اشتغال بکار معتبر تا پایان سال 1397 باشند.