قابل توجه کلیه اعضای سازمان (نکات مد نظر در خصوص ثبت نام اعضای سازمان )

مطلب پیش نویس است
قابل توجه کلیه اعضای سازمان (نکات مد نظر در خصوص ثبت نام اعضای سازمان )

 با توجه به بررسی هایی که انجام شده است، به اطلاع اعضا محترم می رساند از آنجائیکه ثبت نام اعضای جدید بعضا توسط یک فرد و به صورت گروهی انجام می گردد، متاسفانه آدرس، تلفن تماس و برخی از اطلاعات دیگر افراد جدید ثبت نامی مشترک بوده و این موضوع فرآیند ثبت نام این افراد را با مشکل مواجه نموده است. لذا رعایت نکات ذیل مورد تاکید کمیته اجرایی انتخابات می باشد:

1- اطلاعات ثبت نامی اعضا در سایت باید به صورت کامل و دقیق انجام شود لذا پرونده عضویت آن دسته از اعضا که مشکل دارد، به کارتابل عضویت شخص جهت اصلاح برگشت داده می شود. به همین دلیل از متقاضیان عضویت جدید در خواست می گردد اطلاعات خود را ترجیحا به صورت شخصی و کامل در سایت وارد نمایند تا در فرایند تایید مدارک عضویت، با مشکل مواجه نگردند.

2- با عنایت به اینکه دادن نام کاربری و رمز عبور یک عضو به عضو دیگر زمینه دسترسی به اطلاعات محرمانه عضو را فراهم می نماید، لذا نام کاربری و رمز عبور با ارائه درخواست کتبی فقط به خود شخص متقاضی داده خواهد شد.

کمیته اجرایی پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی استان