سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

مهلت ثبت نام در شورای سازمان

۱۳۹۷/۰۲/۰۵ تعداد بازدید: ۱۷۲
print
مهلت ثبت نام در شورای سازمان

 

قابل توجه اعضای محترم سازمان 

 

به استنادنامه شماره ن/س/752/97 مورخ  97/2/5  سازمان مرکزی و همچنین  اطلاعیه مشترک شماره 3 کمیته اجرایی و هیئت نظارت مرکزی پنجمین دوره انتخابات  شورای استانی به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند . زمان ثبت نام تا ساعت 16 امروز 97/2/5 بوده و قابل تمدید  نخواهد بود.