مهلت ثبت نام در شورای سازمان

مطلب پیش نویس است
مهلت ثبت نام در شورای سازمان

 

قابل توجه اعضای محترم سازمان 

 

به استنادنامه شماره ن/س/752/97 مورخ  97/2/5  سازمان مرکزی و همچنین  اطلاعیه مشترک شماره 3 کمیته اجرایی و هیئت نظارت مرکزی پنجمین دوره انتخابات  شورای استانی به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند . زمان ثبت نام تا ساعت 16 امروز 97/2/5 بوده و قابل تمدید  نخواهد بود.