سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

همایش بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی

۱۳۹۶/۱۰/۰۴ تعداد بازدید: ۲۴۷
print

 همایش بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی کشور ۲۵ و ۲۶بهمن ماه با مجوز وزارت علوم در مشهد باحضور پزشکان و مهندسین کشاورزی ایران .

www.confmt.com