پنجمین دوره انتخاب و تجلیل از مهندسان نمونه کشاورزی

۱۳۹۷/۰۸/۰۷ تعداد بازدید: ۲۸۱
print
پنجمین دوره انتخاب و تجلیل از مهندسان نمونه کشاورزی

 موضوع: پنجمین دوره انتخابات و تجلیل از مهندسان نمونه کشاورزی

با سلام،

با احترام به پیوست نامه شماره 2494 -2 مورخ 97/07/16 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در خصوص برگزاری پنجمین دوره انتخاب و تجلیل از مهندسان نمونه کشاورزی و منابع طبیعی ایفاد می گردد. مستدعی است نسبت به معرفی یک نفر مهندس واجد شرایط استان (دارای مدرک کارشناسی و حداقل 15 سال فعالیت موثر و شاخص در بخش ) در قالب فرم های مورد اشاره در نامه فوق الذکر به این معاونت، حداکثر تا  اول وقت اداری تاریخ 97/8/10 اقدام فرمایید.

لازم به ذکر است به مدارک دریافت شده پس از مهلت ذکر شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین رعایت فرمت اعلام شده از سوی فرهنگستان برای معرفی و ارائه مستندات الزامی است. بدیهی است معاونت آموزشی و فنی سازمان مرکزی پس از دریافت و بررسی نفرات معرفی شده استان، نسبت به انتخاب و معرفی 3 تا 5 نفر به فرهنگستان علوم اقدام خواهد نمود.