کارشناس ناظر پنبه

مطلب پیش نویس است
کارشناس ناظر پنبه

 به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی طی نامه شماره 4807/269/1 مورخ 97/5/9 به این سازمان اعلام نموده که موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال به منظور تکمیل کادر کارشناس ناظر جهت فرآیند کنترل و نظارت بر تولید بذر پنبه در دوشهرستان سرخس و کاشمر از کارشناسان با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و بومی منطقه به منظور همکاری به صورت قراردادی پس از گذراندن دوره آموزشی و کسب امتیاز لازم دعوت به همکاری نموده است.

علاقه مندان می توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره 38717020 تماس حاصل نمایند.