اخبار

اولین دوره آموزشی

اولین دوره آموزشی آشنایی با استانداردها فرآیند تولد فرآوری و صادرات محصولات سالم و ارگانیک ایران مپ... ادامه مطلب

فراخوان

پیرو فراخوانهای قبلی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی بدین وسیله از کلیه افراد حقوقی که در زمینه ساخت و نصب سازه های گلخانه ای فعالیت می نمایند دعوت می شود ... ادامه مطلب

منابع

منابع مربوط به مصاحبه فنی ویژه مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی در سطح استان ادامه مطلب

کلیه اعضای محترمی که حائز رتبه فنی مزرعه میباشند

به اطلاع کلیه اعضای محترمی که حائز رتبه فنی مزرعه از نظام مهندسی هستند میرساند ادامه مطلب

اعلام مکان دوره آموزشی و بازآموزی مستثنیات منابع طبیعی

مشهد ابتدای خیابان آبکوه(نبش میدان راهنمایی) سازمان تعاون روستایی استان طبقه سوم سالن جلسات ادامه مطلب

قابل توجه مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی در سطح استان

منابع مربوط به مصاحبه فنی ویژه مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی در سطح استان: ادامه مطلب

اطلاعیه طرح نویسان دام و طیور

به اطلاع کلیه طرح نویسان دام و طیور و گلخانه و قارچ و شیلات میرساند .... ادامه مطلب

اطلاعیه مربوط به کارشناسان دام

به اطلاع کارشناسان محترم علوم دام می رساند سازمان نظام مهندسی در نظر دارد دوره های آموزشی مرتبط با دام سنگین وسبک را در فصل زمستان برگذار نماید... ادامه مطلب
/ 21  (تعداد کل رکوردها:251)